آموزش مبتدی تا حرفه ای Batch Programming

اگر به کد نویسی و خودکار نمودن کارها در ویندوز علاقه مندید به صفحه آموزش کامل ساخت فایل Batch مراجعه کنید.
کتاب آموزشی Batch Scripting